IBRiS o stacjach paliw

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych opracowała raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”. Zgodnie z danymi z raportu, Orlen cieszy się najwyższym wskaźnikiem zaufania wśród wszystkich marek paliwowych ujętych w badaniu. Na zaufanie wskazały osoby korzystające z oferty pozapaliwowej jak również kierowcy tankujący paliwo.

Zdecydowanie najlepiej rozpoznawalną siecią stacji paliw jest Orlen. Stopień znajomości tej marki jest wysoki na poziomie spontanicznych, jak i wspomaganych. We wstępnym rozeznaniu stacje Orlen wymieniło 73 % badanych ale na poziomie odpowiedzi wspomaganych marka ta osiągnęła ponad 90% wskazań. Na kolejnych pozycjach, wymiennie plasują się stacje Shell, BP i Lotos. O ile w przypadku ostatniej z nich, odsetek spontanicznych wskazań jest stosunkowo niewielki (24%), to już wśród wskazań wspomaganych, marka Lotos znalazła się za Orlenem, a jej deklarowana znajomość kształtowała się na poziomie 65%. Warto nadmienić, że stacja BP jest lepiej kojarzona przez posiadaczy samochodów niż ogół badanych. Co ciekawe stacja Shell, druga pod względem rozpoznawalności spontanicznej, to jedyna marka, która jest silniej kojarzona przez ogół badanych niż przez aktywnych kierowców co świadczy o sile zakorzenienia marki w świadomości konsumenta nie tyle poprzez doświadczenie ale przez kreowany całościowo wizerunek i corporate image tej marki.

Najwyższy stopień zaufania i sympatii wśród objętych badaniem stacji paliw obserwuje się w stosunku do marki Orlen, poziom deklarowanego zaufania w odniesieniu do tej sieci stacji paliw przeważa nad sympatią do niej. Wśród ogółu badanych poziom zaufania wynosi ponad 60%, gdzie w przypadku sympatii odsetek ten kształtuje się na poziomie jednej drugiej ogółu wszystkich wskazań. Wśród ogółu badanych, na drugiej pozycji zarówno pod względem zaufania, jak i sympatii uplasowała się marka BP (z. 40%; s. 32%), dalej Shell (z. 38%; s. 25%), następnie LOTOS (z. 32%; s. 24%).

 

alt


 altalt

alt

 altalt alt

 

 

alt

 

 alt

 altalt